РАЗГОРАНИЕ орфографический словарь

разгорание
разгора́ние, -я
И.п. (кто? что?)разгорание
Р.п. (кого? чего?)разгорания
Д.п. (кому? чему?)разгоранию
В.п. (кого? что?)разгорание
Т.п. (кем? чем?)разгоранием
П.п. (о ком? о чём?)разгорании
РАЗГОРАНИЕ ср. Процесс действия по знач. глаг.: разгораться.
(Толковый словарь Ефремовой)

Поиск слов

Слова начинающиеся на:   р | ра | раз | разг | разго
Cлова оканчивающиеся на:   е | ие | ние | ание | рание
Cлова содержащие :   р | а | з | г | о | н | и | е | ра | аз | зг | го | ор | ан | ни | ие | раз | азг | зго | гор | ора | ран | ани | ние | разг | азго | згор | гора | оран | рани | ание

Загрузка...