ПОЛСТАВКИ орфографический словарь

полставки
полста́вки; но: рабо́тать на полста́вке

Поиск слов

Слова начинающиеся на:   п | по | пол | полс | полст
Cлова оканчивающиеся на:   и | ки | вки | авки | тавки
Cлова содержащие :   п | о | л | с | т | а | в | к | и | по | ол | лс | ст | та | ав | вк | ки | пол | олс | лст | ста | тав | авк | вки | полс | олст | лста | став | тавк | авки

Загрузка...