ПО-ОТЕЧЕСКИ орфографический словарь

по-отечески
по-оте́чески
ПО-ОТЕЧЕСКИ нареч. Соотносится по знач. с прил.: отеческий (2).
(Толковый словарь Ефремовой)

Поиск слов

Слова начинающиеся на:   п | по | по- | по-о | по-от
Cлова оканчивающиеся на:   и | ки | ски | ески | чески
Cлова содержащие :   п | о | т | е | ч | с | к | и | по | о- | | от | те | еч | че | ес | ск | ки | по- | о-о | -от | оте | теч | ече | чес | еск | ски | по-о | о-от | -оте | отеч | тече | ечес | ческ | ески

Загрузка...