ОТБАВКА орфографический словарь

отбавка
отба́вка, -и
И.п. (кто? что?)отбавка
Р.п. (кого? чего?)отбавки
Д.п. (кому? чему?)отбавке
В.п. (кого? что?)отбавку
Т.п. (кем? чем?)отбавкою
отбавкой
П.п. (о ком? о чём?)отбавке

Поиск слов

Слова начинающиеся на:   о | от | отб | отба | отбав
Cлова оканчивающиеся на:   а | ка | вка | авка | бавка
Cлова содержащие :   о | т | б | а | в | к | от | тб | ба | ав | вк | ка | отб | тба | бав | авк | вка | отба | тбав | бавк | авка

Загрузка...