АБАЗИЯ орфографический словарь

абазия
абази́я, -и
И.п. (кто? что?)абазия
Р.п. (кого? чего?)абазии
Д.п. (кому? чему?)абазии
В.п. (кого? что?)абазию
Т.п. (кем? чем?)абазией
П.п. (о ком? о чём?)абазииЗагрузка...

Поиск слов

Слова начинающиеся на:   а | аб | аба | абаз | абази
Cлова оканчивающиеся на:   я | ия | зия | азия | базия
Cлова содержащие :   а | б | з | и | я | аб | ба | аз | зи | ия | аба | баз | ази | зия | абаз | бази | азия

Поиск слов